پرهام خلیلی

کارگاه فین‌تک و هوش مصنوعی

با رقابت شدیدی که امروزه در بین ارایه دهندگان خدمات مالی وجود دارد تعجبی نیست که سازمان ها در حال استفاده از تکنولوژی‌های جدید هستند