پرهام خلیلی

کارگاه سرمایه‌گذاری در فین‌تک

امور مالی هسته اصلی اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد از این رو در سال های اخیر سرمایه‌گذاران در سراسر جهان علاقه‌مندی زیادی به استارتاپ های

پرهام خلیلی

کارگاه فین‌تک و هوش مصنوعی

با رقابت شدیدی که امروزه در بین ارایه دهندگان خدمات مالی وجود دارد تعجبی نیست که سازمان ها در حال استفاده از تکنولوژی‌های جدید هستند

بلاکچین

کارگاه فین‌تک و بلاکچین

  کاربردهای فین‌تک روزبه‌روز در حال گسترش بوده و زندگی را برای انسان ها در دنیا آسان تر کرده است. فناوری بلاکچین نیز سرعت رشد