پرهام خلیلی

کارگاه سرمایه‌گذاری در فین‌تک

امور مالی هسته اصلی اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد از این رو در سال های اخیر سرمایه‌گذاران در سراسر جهان علاقه‌مندی زیادی به استارتاپ های

پرهام خلیلی

سرمایه هوشمند یا دیگر هیچ!

  یکی از مباحثی که در منابع تخصصی سرمایه گذاری خطر پذیر به فراوانی ذکر شده و در مقاله ها و کارگاه ها و سمینارها