بلاکچین

کارگاه فین‌تک و بلاکچین

  کاربردهای فین‌تک روزبه‌روز در حال گسترش بوده و زندگی را برای انسان ها در دنیا آسان تر کرده است. فناوری بلاکچین نیز سرعت رشد