پرهام خلیلی

کارگاه سرمایه‌گذاری در فین‌تک

امور مالی هسته اصلی اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد از این رو در سال های اخیر سرمایه‌گذاران در سراسر جهان علاقه‌مندی زیادی به استارتاپ های