پرهام خلیلی

کارگاه فین‌تک و هوش مصنوعی

با رقابت شدیدی که امروزه در بین ارایه دهندگان خدمات مالی وجود دارد تعجبی نیست که سازمان ها در حال استفاده از تکنولوژی‌های جدید هستند

بلاکچین

کارگاه فین‌تک و بلاکچین

  کاربردهای فین‌تک روزبه‌روز در حال گسترش بوده و زندگی را برای انسان ها در دنیا آسان تر کرده است. فناوری بلاکچین نیز سرعت رشد