کارگاه مقدمه‌ای بر ارزشگذاری استارتاپ‌ها

 

در این کارگاه سعی خواهد شد تا مروری جامع بر فرایند جذب سرمایه استارتاپ ها صورت گیرد و در خصوص مواردی که عموما برای بنیانگذاران چالش بر انگیز هست، مثل استراتژی تامین مالی، ارزشگذاری،قرارداد سرمایه گذاری، شاخص های کلیدی عملکرد با جزییات بیشتری صحبت خواهد شد.

Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print