کارگاه مدل سازی مالی برای استارتاپ ها در دانشگاه شریف

حوزه مالی به واسطه نقش کلیدی اش در توسعه استارتاپ و همچنین ارتباط تنگاتنگش با استراتژی های کسب و کار استارتاپ ها یکی از حیاتی ترین حوزه هایی می باشد که بنیان گذاران و مدیران استارتاپ ها باید نسبت به کلیات و فرایندهای آن آگاه و مطلع باشند.

با توجه به دامنه وسیع مفاهیم مالی در چرخه عمر یک استارتاپ و نقش مدل های مالی در طراحی برنامه آینده یک استارتاپ و همچنین اهمیت آن ها در فرایند جذب سرمایه استارتاپ ها, در این کارگاه ظمن تشریح نقش و جایگاه مدل سازی مالی در استارتاپ ها و نقش آن ها در برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران, به مرور نکات کلیدی در طراحی مدلهای مالی برای جذب سرمایه استارتاپ ها نیز خواهیم پرداخت.

سرفصل‌های کارگاه:

  • تشریح جایگاه مدل سازی مالی در استارتاپ ها
  • کارکرد مدل های مالی در چرخه عمر استارتاپ
  • تشریح نقش مدل مالی در تصمیم گیری و برنامه ریزی کسب و کار
  • جایگاه مدل سازی مالی در فرایند جذب سرمایه استارتاپ
  • بررسی نکات کلیدی در تهیه پیش بینی های مالی استارتاپ

لینک ثبت نام

Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print