کارگاه فین‌تک و هوش مصنوعی

با رقابت شدیدی که امروزه در بین ارایه دهندگان خدمات مالی وجود دارد تعجبی نیست که سازمان ها در حال استفاده از تکنولوژی‌های جدید هستند تا در این رقابت یک گام جلوتر باشند. استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در فین‌تک به این سازمان ها اجازه می‌دهد بهره‌وری خود را افزایش داده و در کنار کاهش هزینه ها نتیجه نهایی کار خود را بهبود ببخشند. درکارگاه فین­تک و هوش مصنوعی با مولفه ها ‌و کاربرد های کلیدی هوش مصنوعی در حوزه فین­تک بیشتر آشنا خواهیم شد.

Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print