کارگاه شاخص های کلیدی عملکرد استارتاپ ها در دانشگاه شریف

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) ابزاری است که در تحقق اهداف یک استارتاپ نقشی حیاتی ایفا می کنند. KPI ها کاربرد گسترده ای در راهبری و هدایت استارت آپها، ارزیابی پیشرفت استارتاپ، ارائه مشاوره به آن‌ها و… دارند. در واقع استارتاپ ها برای توسعه مطلوب نیاز به ابزاری دارند تا با توجه به ماهیت کسب وکار و اهداف تعیین شده، در مقاطع مختلف چرخه عمر استارتاپ بتواند اطلاعات دقیقی در خصوص مختصات و شرایط آن مقطع بدهد و فرایند برنامه ریزی راهبردی استارتاپ و نظارت بر این راهبردها و تحقق اهداف را تسهیل نماید.

سرفصل ها:

– مقدمه ای بر اهمیت هدف گذاری و اندازه گیری در موفقیت کسب وکار.

– تشریح کارکرد و مزایای شاخص های کلیدی عملکرد.

– تشریح ویژگی های اصلی KPI ها.

– شناخت عوامل تاثیر گذار بر انتخاب KPI مناسب برای یک استارتاپ.

– تشریح انواع مختلف شاخص های کلیدی عملکردی.

– تشریح نقش و جایگاه KPI ها در فرایند سرمایه گذاری و راهبری استارتاپ ها.

– معرفی ابزارهای لازم برای مدیریت و نظارت بر KPI های تعیین شده.

 

لینک ثبت نام

Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print