کارگاه سرمایه‌گذاری در فین‌تک

امور مالی هسته اصلی اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد از این رو در سال های اخیر سرمایه‌گذاران در سراسر جهان علاقه‌مندی زیادی به استارتاپ های فین‌تکی پیداکرده‌اند و سرمایه‌گذاری در این حوزه با رشد قابل توجهی مواجه شده است. در کشور ما نیز این روند مشابه هست و چند سالی است شاهد اقبال گسترده شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خطرپذیر, بانک ها, نهادهای مختلف بازار سرمایه, بیمه ها و دیگر سازمان ها و شرکت های فعال در صنعت خدمات مالی به حوزه فین­تک هستیم. در کارگاه سرمایه گذاری در فین­تک در کنار تحلیل کلی زیست بوم فین­تک ایران, به پیش بینی روند های آینده این حوزه خواهم پرداخت و ضمن طرح چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه, به استراتژی های مطلوب سرمایه گذاری در زیست بوم فین­تک ایران می پردازم.

Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print