پرهام خلیلی مشاور ارشد مالی و سرمایه گذاری با سابقه فعالیت گسترده در بازارهای مالی و حوزه سرمایه گذاری جسورانه می باشد. همچنین دارای سابقه فعالیت گسترده در حوزه های مدیریت مالی شرکتی، توسعه کسب‌ و‌ کار، مدیریت استراتژیک، مدیریت پروژه و مشاوره و راهبری استارتاپ‌ها می باشد. در حال حاضر ایشان به عنوان مشاور و مدرس در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی نوآوری با سازمان‌ها و کسب و کارهای فعال در این حوزه در حال همکاری می باشد.

کارگاه‌ها