پرهام خلیلی دارای سابقه فعالیت در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر به عنوان مدیر سرمایه‌گذاری و مشاوره سرمایه‌گذاری می‌باشد. همچنین ایشان به عنوان مشاور در حوزه‌های جذب سرمایه، استراتژی کسب و کار، توسعه کسب و کار و مدیریت مالی با استارتاپ‌های موفقی در حال همکاری می‌باشد.

کارگاه‌ها